Tín dụng khởi sắc, nợ xấu có nguy cơ gia tăng

Hệ thống ngân hàng khá lạc quan khi phục hồi tăng trưởng tín dụng đạt 4,67% trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đi cùng niềm vui đó là sự lo lắng về chất lượng các khoản cho vay...

#