Giá trị của Ánh Viên tại các kỳ SEA Games

Nếu không có những tấm HCV của Ánh Viên, Đoàn Thể thao Việt Nam đều tụt một bậc trên bảng tổng sắp ở hai kỳ SEA Games gần nhất.

#