Agribank 'lỡ hẹn' cổ phần hóa 14 năm: Vì đâu đến nỗi?

Việc có 80 cơ sở nhà, đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp khiến ngân hàng Agribank tiếp tục 'lỡ hẹn' cổ phần hóa sau 14 năm khởi động.

#