Các yếu tố nguy cơ gây nên bệnh COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ em

Nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Hospital Medicine đã xác định một số yếu tố nguy cơ gây bệnh COVID-19 nặng ở trẻ em.

#