Đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau – Bài 2: “Rất có thể có hành vi tham nhũng”

“Tôi nghĩ, rất có thể có hành vi tham nhũng trong việc mua thiết bị y tế giá cao, do giá thiết bị đó đã bị nâng khống, đội lên gấp nhiều lần giá trị thực. Nếu như vậy thì là điều không chấp nhận được”, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Uỷ viên uỷ ban Pháp luật của Quốc hội nói về việc chênh lệch “khủng” trong đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

#