Thanh tra toàn bộ trường Đại học Điện lực từ năm 2016 cho đến nay

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, xác minh, kiểm toán tại trường Đại học Điện lực từ năm 2016 đến nay.

#