Tìm phương án cứu doanh nghiệp du lịch trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư

Có thể thấy rằng, cộng đồng DN du lịch Việt Nam đặt nhiều hy vọng phục hồi vào cao điểm mùa hè năm nay. Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã phá tan mong đợi của họ.

#