Sau bao lâu F0 khỏi bệnh sẽ mất kháng thể chống Covid-19?

Nghiên cứu từ các chuyên gia Đan Mạch cho thấy kháng thể của người khỏi Covid-19 có thể tồn tại tới 15 tháng.

#