Lợi nhuận Hoa Sen tụt dốc

Trong quý I niên độ tài chính 2021-2022, doanh thu của Hoa Sen tăng mạnh. Lãi sau thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ nhưng giảm tới 32% so với quý liền trước.

#