Hồ sơ Cty Năng lượng sạch 'phá nhầm' hơn 5 ha rừng phòng hộ

Công ty CP Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch 'phá nhầm' hơn 5ha rừng phòng hộ được thành lập vào năm 2016, và là đơn vị thành viên trực thuộc BCG Energy.

#