Từ 15/9 tới đây, quảng cáo trên Facebook, Google cần lưu ý 5 điểm mới này

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo với nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

#