Thuế VAT giảm xuống 8% từ ngày 1-2, ngân sách giảm thu hơn 49.000 tỉ đồng

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với chính sách giảm thuế VAT, thu ngân sách nhà nước năm 2022 sẽ giảm khoảng 49.400 tỉ đồng.

#